Seznam všech online webinářů - TERMÍNY, témata

možnosti přihlášení 

- online, viz. záložky nalevo nebo 

- emailem: mezioborovevzdelavani@gmail.com ;  vaculova.marketa@seznam.cz ;

 

Příklady časového rozložení 8 hod. akreditovaného školení formou webináře (8 - 16 hod.):

Tzn. 6 x 60 min. výuky + 2 x 60 min. pauzy. (8 - 9:30 hod. ; 30 min. pauza ; 10 - 11:30 hod. ; 60 min. pauza ; 12:30 – 14 hod. ; 30 min. pauza ; 14:30 – 16 hod.);

Cena 1000 Kč, osvobozeno od Dph / 1 osoba (max. 20 osob v jednom online webináři):

 

Ukázka přístupu do online webináře - testovací místnost (pro vyzkoušení funkčnosti připojení):

mezioborove-vzdelavani-marketa-vaculova.whereby.com/testovací

Jak realizace online webinářů vypadá v praxi:

Více zde: https://www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/online-vzdelavani-formou-webinare-mpsv-povoleno/jak-realizace-online-webinaru-vypada-v-praxi/

 

Přehled akreditovaných kurzů, které nyní online nabízíme:

 

VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace, 8 hod., akreditace č. A2018/0713-SP/PC/VP

 • 9. 10. 2020
 • 21. 10. 2020
 • 2. 11. 2020
 • 10. 11. 2020

ASERTIVITA v sociálních službách, 8 hod., akreditace č. A2019/0832-SP/PC/VP

 • 22. 10. 2020
 • 6. 11. 2020

LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách, 8 hod., akreditace č. A2019/0829-SP/PC/VP

 • 11. 10. 2020
 • 10. 12.2020

Komunikace s osobami s problémovým chováním, 8 hod., akreditace č. A2019/0353-SP/PC

 • 20. 10. 2020
 • 30. 10. 2020
 • 16. 11. 2020

Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, 8 hod., akreditace č. A2018/0718-SP/PC/VP

 • 29. 10. 2020
 • 15. 12. 2020

Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE, 8 hod., akreditace č. A2019/0826-SP/PC/VP

 • 16. 10. 2020
 • 27. 10. 2020, od 11 - 17:30 hod.
 • 15. 12. 2020

 

Čas webinářů je od 8 - 16 hod., tzn. 6 x 60 min. výuky + 2 x 60 min. pauzy.

 

PŘIHLÁŠKY ONLINE - u každé záložky s kurzem zvlášť. 

Přihlašovat se můžete také emailem ( mezioborovevzdelavani@gmail.com )

 

Katalog kurzů s obsahy:

mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/_files/200000226-bd1f5bd1f8/MEZIOBOR.VZD%C4%9AL%C3%81V%C3%81N%C3%8D_M.Vaculov%C3%A1_KATALOG%20akredit.KURZ%C5%AE_za%208.500%20K%C4%8D.pdf

Katalog WEBINÁŘŮ online:

 

Další pravidla, viz:

mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/_files/200000203-513e6513e8/Pravidla%20pro%20p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD.pdf

mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/online-vzdelavani-formou-webinare-mpsv-povoleno/