ONLINE vzdělávání formou webináře 

- MPSV povolilo realizaci akreditovaných kurzů online formou:

 
Akreditované prezenční 8 hod. vzdělávací kurzy budou na přechodnou dobu realizovány jako semináře online  - webináře v reálném čase. Vzhledem k tomu, že na výuku online webináře jsou ze strany MPSV požadavky na realizaci, musíme dodržet dotaci 8 vyučovacích hodin, které ale MUSÍ BÝT rozloženy do 2 dnů po menších blocích.
 
 
MPSV v současné době umožňuje realizovat AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ pro sociální služby ONLINE formou pomocí interaktivních WEBINÁŘŮ
- hlaste se pomocí vlevo umístěných záložek -
 
 
Příklady časového rozložení 8 hod. akreditovaného školení formou webináře

(online výuka musí být rozdělena do 4 bloků, kdy každý den mohou být realizovány jen 2 bloky po 1,5 hod. a mezi nimi musí být nejméně 60 min. pauza):

1.den webináře + 2. den webináře: 8 - 9:30 hod. + od 10:30 - 12 hod. NEBO 1.den webináře + 2. den webináře: 12:30 - 14 hod. + od 15 - 16:30 hod.
 
Pro úspěšné absolvování webináře je potřeba se zúčastnit celého rozsahu školení (tj. všech 4 bloků). Internetový odkaz pro vstup do webináře bude stejný po celou dobu trvání webináře a bude zaslán nejpozději den před konáním kurzu. Kapacita školení bude omezena na max. 15 - 25 osob, aby byla zachována možnost kvalitní diskuze s lektorem a interaktivita. 
 

Zde vzorový odkaz na whereby místnost s pro online kurz v aktuálním čase, pro vyzkoušení funkčnosti připojení:

mezioborove-vzdelavani-marketa-vaculova.whereby.com/kurzy-testovací

 

Pokyny pro účast v online semináři:

1. Vyplňte přihlášku, kterou naleznete u konkrétního online školení (viz. odkazy vlevo nebo níže dole). 

Přihlašovat se lze i emailem. Poté obdržíte na Váš email potvrzení o přijetí přihlášky do webináře a fakturu.

2. Po zaplacení faktury za kurz Vám zašleme podrobné pokyny a internetový odkaz (nejpozději 1 den před konáním webináře).

3. Pro připojení do webináře kliknete na odkaz - tím vstoupíte online prostředí Whereby webinářů. 

Objeví se vám "okýnko", kam vepíšete CELÉ SVÉ JMÉNO (příjmení a poté jméno - kvůli prezenci). 

Přihlášené účastníky zavedeme do prezenční listiny, která bude místo podpisů výjímečně „potvrzena“ kopií obrazovky s přihlášenými účastníky a nahrávkou webináře.

Viz: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace

Viz: https://mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/_files/200000203-513e6513e8/Pravidla%20pro%20p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD.pdf

Evaluační dotazníky nám také po skončení kurzu výjímečně vyplníte v práci/doma v PC v přiložených doc. souborech a zašlete emailem zpět. Zpětnou vazbu je samozřejmě možné a žádoucí dávat rovnou při webináři.


4. Podporované prohlížeče pro webinář jsou Chrome, Firefox a nebo Opera. Nepoužívejte Internet Explorer, ale ten je zastaralý a nefunkční. Použijte etdy Chrome a jeho případné stažení naleznete na webu. Ke sledování webináře stačí chytrý telefon nebo notebook. Pokud máte počítač, je vhodné mít i reproduktory nebo sluchátka (abyste slyšeli výklad lektora). 

5. Dotazy lektorovi můžete pokládat písemně (přes chat) nebo slovně (potřeba mít vestavěný nebo připojený mikrofon). Použití kamery, aby Vás lektor viděl, je dobrovolné. Zpětnou vazbu (podněty, připomínky) a dotazy můžete pokládat průběžně - je to velice žádoucí. Po skončení webináře Vám navíc emailem zašleme evaluační - hodnoticí dotazník, který od Vás budeme potřebovat vyplnit. 

7. Po odeslání vyplněného evaluačního dotazníku (a po zaplacení faktury za webinář) Vám zašleme emailem + poštou osvědčení.

 

Online formou nyní mimořádně realizujeme 12 akreditovaných 8 hod. kurzů, vždy pro max. 25 lidí / jednotlivý kurz - určených pro vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách - pečovatele a sociální pracovníky. 

Čísla akreditací, pro jaké pracovníky je kurz určen a obsahy jednotlivých kurzů jsou uvedeny v odkazech zvlášť, kde je i možnost přihlášení.

Cena: 750 Kč / 1 osoba;

Dotazy nebo přihlášky můžete zasílat buď pomocí odkazů nebo emailem: 

  mezioborovevzdelavani@gmail.com ;  vaculova.marketa@seznam.cz ;
 
 
 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: