- stránky jsou v rekonstrukci, na rok 2020 připravuji nový web -

Informace o nás:

Mgr. Markéta Vaculová

Mgr. Markéta Vaculová se v sociálních službách pohybuje od roku 1996, vystřídala spoustu profesí i mimo sociální služby, např. ve zdravotnictví, business (regionální manager, obchodní zástupce) a ve školství (SŠ a VŠ vyučující). 

V sociálních službách působila 18 let, jako Vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník v OA a DS, aktivizační pracovník v DZR, zdravotní a psychiatrická sestra v DZR, vrchní sestra a vedoucí sociálně zdrav. oddělení v DOZP, terenní sociální prac. v SAS, metodik standardů kvality v mnoha sociálních službách (viz. záložka Vaculová).

V současné době se věnuje supervizím (od roku 2015 pro 13 sociálních služeb, s mnohými trvalá spolupráce), koučingu (4 firmy + 2 sociální služby), konzultacím k standardům kvality sociálních služeb (od roku 2013 pro 16 soc. služeb, s některými letitá spolupráce).

Dále se od roku 2014 věnuje poradenství (zvyšování kvality a etiky práce s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví), naposledy od 2017-2018 pro DOZP a ChB Harmonie. Od roku 2004 se začala při práci v soc. služ. věnovat i lektorské činnosti (školí od roku 2004, spolupracuje s APSS ČR, Edupol, Seduca, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, Marlin, Profima Effective, TSM, Everesta, MPSV), aj.

 

ZAMĚSTNÁNÍ SOUČASNÁ A BÝVALÁ:

: supervize, koučing (od 2015), metodické konzultace k SQSS (od 2013), lektorská činnost (od 2004)
 
: 2017 - 2018 - Konzultant pro strategii podpory osob s atypickým chováním v DOZP a ChB Harmonie Krnov

: 2016 - 2017 - Vedoucí pečovatelské služby + sociální pracovník, metodik standardů kvality a IP + metodik vykazování na zdravotní pojišťovny, supervizor, terapeut, lektor.
 
: 2002 - 2015 - praxe v sociálních službách ve Zlínském a Moravskoslezském kraji

- působila jsem na pozicích sociální pracovník v PS, socioterapeut v SS a SR, vrchní sestra v DOZP, vedoucí sociálně-zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovník v SAS, aktivizační pracovník v SR, pedagog-učitelka na SŠ, metodik standardů kvality a IP + metodik vykazování na zdravotní pojišťovny (pro DZR, DS, DOZP), lektor, všeobecná sestra v DS a DZR, vedoucí sociálního oddělení v DS a DZR.
 
: 1996 - 2002 - praxe všeobecné sestry a psychoterapeutické sestry v psychiatrické léčebně Kroměříž


NEBO viz.:

www.mezioborove-vzdelavani.cz/mgr-vaculova-marketa/

 

JAKÉ KURZY a ŠKOLÍCÍ AKCE JSEM ABSOLVOVALA:

2017 - 2019 - 250 hod. SUPERVIZNÍ výcvik

2017 - 2018 - koučovací výcvik Mindset coach - 160 hod.

2018 -  výcvik v MEDIACI  - 40 hod.

2015 - (do 2020) - 500 hod. výcvik v Systemické SUPERVIZI a KOUČOVÁNÍ

(Absolvováno zatím 450 hod., potvrzení dodáno na 150 hod. Systemická terapie a přístup v poradenství a supervizi, výcvik v supervizních metodách) u MUDr. Matušky, Hermés group Praha.

2015 - 2018 - sebezkušenostní výcvik v PCA metodách - 290 hod.

(Rogersova nedirektivní psychoterapie a komunikace v přístupu zaměřeném na klienta) u Diakonie ČCE a PCA institutu.

http://carlrogers.webnode.cz/

2015 - „Workshop Preterapie” (8 hod.)

2015 – 5-ti denní certifikovaný kurz - Trenér paměti I. st. (44 hod.)                                       

2014 a 2015 – 2 x 8 hod. kurz “Validace”

2014 – 2 x 8 hod. Kurz Argumentačních dovedností

2014 – 2 denní kurz – Reminiscence a taneční terapie + Biografie, demence a sexualita

2014 - “Biografie – sexualita a demence“ (16 hod.)

2014 - 2 denní konference s odbornými workshopy zaměřená na reminiscenci, validaci a taneční terapii “Společnou cestou“ (16 hod.)

2014 - 2 denní konference s odbornými workshop “Koncept Smyslové aktivizace“ (16 hod.)

2014 – certifikované kurzy BAZÁLNÍ STIMULACE – základní a prohlubující (40 hod.)

2014 – certifikovaný kurz – Kinestetická mobilizace – modul I. a II. (24 hod.)

2013 - Rozvoj prosociálních dovedností (16 hod.)

2013 – certifikovaný kurz - ECC “European Care Certificate“ (Evropský certifikát kvality v sociální péči)

2013 – 4 denní kurz – Kritéria úspěšné sociální služby   (32 hod.).

2012 - certifikovaný kurz – Péče o klienta s Alzheimerovou chorobou (87 hod.)                                                                                                                  2012 - certifikovaný kurz – Ošetřovatelská péče v Gerontologii (60 hod.)

2012 – certifikovaný kurz „Management a leadership ve zdravotnickém zařízení“  (72 hod.)

2012 – certifikovaný kurz – Zdravotní sestra  v Domácí péči  (60 hod.)

2010 – 1 denní kurz - Time management.

2009 - 2 denní kurz - Prodejních dovedností (16 hod.)

2008 - Kurz „Profesionální komunikace“ (16 hod.)

2006 - Kurz „Asertivita v sociální komunikaci“ (12 hod.)

2006 - Kurz „Vedení poradenského rozhovoru a VTI II.“ (32 hod.)

2005 - Kurz „Standardy kvality sociálních služeb“ (16 hod.)

2005 - Kurz „Ošetřovatelský management pro vrchní sestry“ (40 hod.)

2004 - „Integrovaná psychoterapie – sebezkušenostní prožitkový skupinový seminář“ (20 hod.)

2001 - “Psychoterapeutický a sebezkušenostní výcvik“ (24 hod.)

2000 - “Kurz psychosociálních dovedností“ (40 hod.)

1998 - “Sebezkušenostní kurz“ (24 hod.)¨

1996 - “Kurz základních psychoterapeutických dovedností“ (40 hod.)


VZDĚLÁNÍ:

2013  -  P. Otáhal

Profesní kvalifikace – LEKTOR dalšího vzdělávání  (kód: 75-001.T)

1996 - 2002

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotně sociální

Obor - sociální práce se zdravotnickým profilem (5-ti leté magisterské studium)

Státní závěrečná zkouška z předmětů:

Geriatrie ; Psychiatrie a neurologie ; Sociální psychologie ; Teorie a metody sociální práce ; Sociologie.

Diplomové práce na téma „Krizová intervence u drogově závislých“.

Postupová zkouška v 3.roč. z předmětů:

Chirrgie ; Pediatrie ; Vývojová psychologie a sociologie ; Sociální práce ; Sociální politika.

 

1995 - 1996

Střední zdravotnická škola v Kroměříži

Obor - sestra pro psychiatrii  (1-leté pomaturitní specializační studium) /výkony S3/

Absolutorium z: Odborných předmětů (psychiatrie, ošetřovatelství v psychiatrii,

psychologie /psychologie osobnosti, psychopatologie a klinická psychologie/).

1990 – 1995    

Střední zdravotnická škola v Kroměříži

Obor - všeobecná zdravotní sestra /výkony S2/

 

MOJE PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH:

 2014 – přednášková činnost na 2 konferencích:

-      2 denní mezinárodní konference v listopadu v Ostravě „Začít včas znamená začít dobře“ pořádaná OSF Praha.

Moje téma:

Proces plánování lokálních systémových změn v rámci inkluzivního vzdělávání dětí ve věku 3–7 let.

-      2 denní konference v září v Nedašově „Senioři v pobytových zařízeních“ pořádaná Nadějí Praha, o.p.s.

Moje témata:

A. Komunikace s rodinnými příslušníky seniora v pobytovém zařízení.

B. Komunikace v ošetřovatelském týmu - hranice kompetencí.

V roce 2013 – přednášková činnost na 3 konferencích:

-      2 denní mezinárodní konference v listopadu ve Vsetíně „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“ pořádaná městem Vsetín.

Moje téma:

Prvky mentální aktivizace.

-      2 denní konference v září v Nedašově „Senioři v pobytových zařízeních“ pořádaná Nadějí Praha, o.p.s.

Moje témata:

A. Polohování uživatelů a postupy manipulace s klienty v rámci zásad bezpečné manipulace s ohledem na zdraví personálu.

B. Komunikace s mentálně a jinak postiženými uživateli.

- 1 denní konference v dubnu v Ostravě „Restart – podpora pracovní integrace„ pořádaná firmou P. Otáhal.

Moje téma:

Moc a pomoc aneb profesní vztah mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách a stížnosti na kvalitu služby.

V roce 2012 – přednášková činnost na 2 konferencích:

-      1 denní konference v září v Ostravě „Vzdělávání osob se zdravotním postižením„ pořádaná občanským sdružením Ostravské Slunéčko, o.s.

Moje téma:

Osobní a profesní předpoklady pro výkon profese pracovníka v sociálních službách v rámci kvalitní a úspěšné sociální služby.

-      1 denní konference v květnu v Drnovicích u Vyškova „Paliativní péče pro doma pečující“,

pořádná firmou Care of  You.

Moje téma:

Zákon č. 108/2006 Sb. a vyhláška č. 505/2006 Sb.