Dokumenty:

 
ŽIVNOST - doklad o zřízení IČO:
DIPLOMY a vysvědčení:
Diplom o rigorózním studiu (tzv. malý doktorát):
Diplom z VŠ studia:
Diplom - osvědčení o absolvování MBA studia:
Absolutorium - specializační studium:
Vysvědčení o maturitní zkoušce:
PROFESNÍ KVALIFIKACE:
Profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé a paliativní péče:
Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání:
Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů SŠ a VOŠ:
VÝCVIKY - KVALIFIKACE PRO VÝKON PROFESE:
Výcvik v Supervizi - osvědčení:

Výcvik v Koučingu - osvědčení:
Výcvik v Mediaci - osvědčení:

Výcvik v Krizové intervenci - osvědčení:
Sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka:
Výcvik v Motivačních rozhovorech:
RŮZNÁ DALŠÍ OSVĚDČENÍ O KURZECH v délce 16 - 72 hod.:
Nenásilná komunikace:
Respektující přístup a komunikace (Respektovat sebe i druhé):
A mnoho dalších: