Online webináře pro RODINNÉ PEČUJÍCÍ:

 

Pro rodinné pečující nabízíme ŠKOLENÍ ONLINE, formou webinářů v reálném čase s lektorem.

 
Kurzy jsou v délce 2 - 4 hod., v odpoledních hodinách (většinou od 16 hod.) nebo dle vzájemné domluvy. Termíny - dny konání po vzájemné dohodě.
 

Seznam kurzů (připravíme i libovolné téma dle Vašich potřeb):

- Psychohygiena
- Jak zvládat svůj stres
- Mindfulness 
- Wellbeing
- Umění nadhledu
- Posilovna mysli aneb co řešit a co můžeme nechat být
- Nenásilná komunikace v rámci rodiny
- Na člověka orientovaný přístup v práci s blízkými
- Jak zvládat své emoce i emoce dětí
- Jak zvládat své emoce i emoce jiných členů rodiny (osob s postižením, seniorů)
- Empatie jako pomůcka při řešení konfliktních situací
- Na řešení orientovaný přístup a jak nastavit oboustranně vyhovující péči o osobu blízkou
- Jak zvládat dětský vztek i hněv v adolescenci
- Problémové chování lidí seniorského věku a s demencí a jak jej zvládat
- Jak přizpůsobit komunikaci dle typy osobnosti člověka (dítěte, dospělého, seniora)
- Asertivní komunikace
- Demence (druhy, fáze) a možnosti péče
- Alzheimerova choroba a jak efektivně pečovat
- Trénink paměti nebo kognitivní rehabilitace / stimulace
- Různé aktivizační techniky, např. reminiscence (vzpomínání a práce s biografií), smyslová aktivizace, aj.
- KARTY (emoční, situační, hodnotové, aj. - dle volby) jako pomůcka v komunikaci 
- supervizní workshop (prostor pro řešení těžkostí, které péče o blízkou osobu přináší)
- dále nabízíme libovolná pečovatelská témata (škola zad, hygiena, polohování a přesuny, výměna inkontinentních pomůcek, mobilizace, podávání stravy, aktivizace osob závislých na péči, vhodnost úpravy bytu, atd.)
 
 

Cena dle vzájemné domluvy.

Více info na e-mailu: vaculova.marketa@seznam.cz