- stránky jsou v rekonstrukci, na rok 2020 připravuji nový web -

SUPERVIZE, poradenství, KOUČING

 

Mgr. VACULOVÁ Markéta poskytuje SUPERVIZE všem organizacím působícím v sociálních službách, zdravotnictví, školství, aj.

Co je to SUPERVIZE.pdf (191189)

 

KOUČING poskytuji široké veřejnosti i veškerým firmám.

Co je KOUČING.pdf (440000)

 
Novinka: ZDARMA 3-5 x. individuální SUPERVIZE nebo koučing - platnost do dubna 2020

Nabízím ZDARMA individuální supervize, popř. koučování. Ideálně pro pracovníky z odvětví sociálního, zdravotnického a školského. Délka jednotlivých sezení dle požadavku zájemce, nejméně na 0,5 hod., max. na 1,5 hod. Četnost 3 - 5 x. Místa scházení kdekoliv, u mě doma, u Vás doma, v salonku kavárny, atd. Kdekoliv, kde je klid a soukromí na individuální práci.  A co můžete řešit? Cokoliv z oblasti pracovní, rodinnné, soukromé, kolektivní, klientské, atd. Individuální supervize může být vztahová, vzdělávací, rozvojová, terapeutická, poradenská, atd. Dle tématu Vaší zakázky. Pište na email: vaculova.marketa@seznam.cz . Budu se těšit na 3-5 setkání /1 hod./ každé setkání. Vše zdarma.

 

SUPERVIZI vedu dvěma přístupy:

: běžnými supervizními přístupy a dále také s využitím:

: na řešení orientovaného přístupu

: přístupem orientovaným na člověka 
Pracuji vždy dle potřeb supervidovaných, dle témat nebo zakázky účastníků.

 

Supervize poskytuji:

: individuální (dle Vaší volby může být i koučing).

: skupinové

Ve skupinách preferuji od 3 - max. 20 účastníků (ideální počet je 6 úč.).

 

Vzdělání pro supervizi mám následující:

: 250 hod. VÝCVIK V SUPERVIZI a poradenství od ASSP.

+ 290 hod. sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka.

: 500 hod. systemický supervizní výcvik (dokončení bude v roce 2020. Absolvováno mám 480 hod., čekám na závěrečné zkoušky; potvrzení s oprávněním k činnosti mám na 150 hod.).
 

Se supervizemi mám tyto zkušenosti:

: rok 2013 - 2015 vedení supervizí studentů Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií (supervize vzdělávací a případové).

: rok 2015 - dosud vedení supervizí v DS, DZR a DOZP (supervize skupinové, individuální, případové, managerské, aj.).

 

Cena supervizí:

: 500 - 1500 Kč / 1 hod.
: cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. nebo dle domluvy.

 
 
 
 

Co je to SUPERVIZE.pdf (186,7 kB)

 

KOUČING

- vedu systemicky, tedy přístupem orientovaným na řešení, pozitivní změnu.

- využívám také integrativní koučovací přístup a NLP.

Terapie

- vedu nedirektivním, na člověka orientovaným směrem.

 

Vzdělání pro koučing:

: 160 hod. koučovací výcvik MINDSET COACH.

: 290 hod. sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka
: 150 hod. výcvik v KOUČINGU a systemické supervizi.
V obou výcvicích pokračuji i nadále (rozšiřuji dovednosti + chodím na své individuální supervize).

 

CENY koučingu a terapií:

Koučing: 600 - 1800 Kč / hod. + cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. nebo dle domluvy

 

Co je KOUČING.pdf (429,7 kB)

 

2020_CENÍK_supervize a koučingu_Vaculová.pdf (273,5 kB)