Supervize - styl práce a ceník pro rok 2024 (stáhněte si přílohu)

CENÍK_supervize a koučingu_Vaculová_od 01-2024 (2).pdf (187380)

 

Supervize / koučing:
 
 

Místa konání supervize:

1) zázemí objednávající organizace

2) jiné domluvené místo, např. salónek v kavárně

3) online: marketa-vaculova-mezioborove-vzdelavani.whereby.com/supervize-metodiky-konzultace

 

SUPERVIZE JE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU a systematický rozvoj sebereflexe supervidovaných. 

Cílem je mj. AHA EFEKT, tedy ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených možností a kompetencí těch, kteří supervizi absolvovali.

Rolí supervizora je prostřednictvím otázek a supervizních / koučovacích postupů ZVYŠOVAT UVĚDOMĚNÍ ČLENŮ TÝMU O JEJICH SITUACI (o možném problému) + facilitovat NALEZENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO POSTUPU ŘEŠENÍ.

PROČ supervizi objednat – příklady DŮVODŮ:

  1. Cítíte, že Vaše organizace potřebuje změnu?
  2. Dostali jste se v práci s klientem do slepé uličky a nevíte jak dál?
  3. Nevíte jak pracovat s klienty?
  4. Popř. jsou možnosti práce s klienty málo funkční a opakují se stále stejné situace, např. klienti na nás křičí, občas my na ně…. Nevíme, jak zvládat toulání osob s demencí nebo jak jinak pracovat s lidmi s agresí. Klient pořád manipuluje, atd., atd. ….)
  5. Atmosféra na Vašem pracovišti se stává nesnesitelnou a Vy už jste vyčerpali svoje možnosti jak to změnit?
  6. Cítíte se ohrožení vyhořením?
Dobrým výsledkem je lepší orientace zaměstnanců v kontextu (práce s klientem nebo celé služby).
 
Supervize je facilitovaná diskuze, kdy supervizor vede diskuzi s účastníky tím směrem, který supervidovaní potřebují. Proto je potřeba konstruktivní zapojení většiny účastníků. Dle stylu práce supervizora a nutného proaktivního zapojení účastníků je možné buď hledat (i najít) řešení, např. problému v týmu nebo ve spolupráci s klientem. Nebo jen dojde k reflexi „stylu práce“ a sdílení pocitů a potřeb supervidovaných účastníků z týmové / klientské práce, včetně tipů, co dělat jinak nebo jak se vyrovnat se situací, která se nedá změnit. 
 
Supervize vede ke změně myšlení, změně úhlů pohledů – ať slovem či kreativními technikami – a pro úspěšnou změnu myšlení účastníka je opět nutná jeho spolupráce a snaha zkoušet dělat věci jinak
Proto úspěch supervize záleží především na 1) opravdové chuti pracovníka řešit problém, jít do toho s otevřenou myslí a s vědomím, že je možné, že práci, kterou odvádí, i jeho přístup ke klientům a týmu jde dělat jinak / lépe / efektivněji.  
Dále úspěch supervize záleží na: 2) kvalitách supervizora (a jak se na sebe se superdidovanými /třeba i časem/ naladí) a 3) vhodně zvoleném tématu (pro některé téma je lepší skupinová, jindy týmová a někteří účastníci pro možnou změnu potřebují spíše více individuálních supervizí). Pro bod 1 je důležitá dobrovolnost účastníků pro supervizi (a nebo přímé předchozí vyjasnění od vedením směrem k zaměstnancům, z jakých důvodů je chtějí podpořit supervizí, jaké by měla mít cíle, přínos, atd.).
 
 
Co Vám supervizí můžeme nabídnout? Co Vám supervize přinese?
 
Supervize je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou a vzdělávací.

Supervize pomáhá poskytovat podporu a příležitosti k reflexi profesionální pozice, zprostředkovává náhled na rizika a možné důsledky vzájemného nepochopení a chybějícího respektu mezi účastníky supervize – pracovníky a členy pracovního týmu.

Stejně tak umožňuje nahlédnout a uvědomit si rozsah a charakter vlivu profesionála v pomáhající profesi na klienta, jeho moc a bezmoc a další aspekty vztahu “pomáhající – klient”.

Cílem této reflexe profesionální pozice je v konečném důsledku umožnit případnou změnu v profesionálním přístupu a zprofesionálnění především po kvalitativní stránce. Dojde tedy nejen ke zvýšení kompetencí pracovníka, ale i ke zvýšení spokojenosti klienta.

Nedílnou součástí supervize je i péče o samotného pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o emoční prožívání, podporou reflexe pracovních vztahů a zapojení v kolektivu.

Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i ke zlepšení efektivity práce celého kolektivu.

 

Další texty k supervizi:

Studijni_materialy k supervizi_Horská_2018_Upraveno Vaculovou_2024.docx.pdf (607967)

Supervize – co to je a její přínos_2024.pdf (811973)