- stránky jsou v rekonstrukci, připravujeme nový web -

 
V roce 2020 poskytujeme tyto služby:
- VZDĚLÁVÁNÍ - prezenčně přímo v sociálních službách a ONLINE akreditované vzdělávání;
- metodické konzultace - online i prezenčně;
- SUPERVIZE - prezenčně i online;
Objednávejte přes e-mail: vaculova.marketa@seznam.cz nebo v příslušných záložkách.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mgr. VACULOVÁ Markéta

 

- SUPERVIZOR + KOUČ;

 
 

- Poradce v oblasti komunikačních dovedností, plánování času a řízení;

- Konzultant / metodik v oboru sociální práce a sociální služby 

(SQSS a IP - zavádění, revize, vedení KP v IP)

- Poradenství pro zvyšování kvality práce s osobami s MR a DAT

- Konzultant pro ošetřovatelskou a zdravotní péči v sociálních službách 

(vykazování na zdravotní pojišťovny, zdrav. a ošetřovat. standardy a zdrav. dokum.)

 
 

KOUČKA, konzultantka, lektorka, SUPERVIZORKA a metodička Mgr. Markéta VACULOVÁ za Vámi přijede přímo do Vašeho zařízení.

Nabízím koučing, supervize;

: školím týmy v individuálním plánování

: poskytuji metodickou činnost nebo KONZULTACEv rámci zavádění nebo kontroly STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

: metodickou podporu ve vykazování na zdravotní pojišťovny a vedení ošetřov.dokum.

: LEKTORUJI a k akreditaci připravuji různá témata z oblasti sociálních služeb.

 

Více informací o SUPERVIZORCE a metodičce Mgr. Vaculové Markétě:

Mgr. Markéta Vaculová se v sociálních službách pohybuje od roku 1996, vystřídala spoustu profesí i mimo sociální služby, např. ve zdravotnictví, business (regionální manager, obchodní zástupce) a ve školství (SŠ a VŠ vyučující). 

V sociálních službách působila 18 let, jako Vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník v OA a DS, aktivizační pracovník v DZR, zdravotní a psychiatrická sestra v DZR, vrchní sestra a vedoucí sociálně zdrav. oddělení v DOZP, terenní sociální prac. v SAS, metodik standardů kvality v mnoha sociálních službách (viz. záložka Vaculová).

V současné době se věnuje supervizím (od roku 2015 pro 13 sociálních služeb, s mnohými trvalá spolupráce), koučingu (4 firmy + 2 sociální služby), konzultacím k standardům kvality sociálních služeb (od roku 2013 pro 16 soc. služeb, s některými letitá spolupráce).

Dále se od roku 2014 věnuje poradenství (zvyšování kvality a etiky práce s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví), naposledy od 2017-2018 pro DOZP a ChB Harmonie. Od roku 2004 se začala při práci v soc. služ. věnovat i lektorské činnosti (školí od roku 2004, spolupracuje s APSS ČR, Edupol, Seduca, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, Marlin, Profima Effective, TSM, Everesta, MPSV), aj.

 

Více informací o MEZIOBOROVÉM VZDĚLÁVÁNÍ - viz.:

www.mezioborove-vzdelavani.cz/

MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_za 7.500 Kč.pdf (318400)

 

 


 

- Konzultant/metodik v oboru sociální práce a sociální služby 

(SQSS a IP - zavádění, revize, vedení KP v IP)

 

Štítky

Fotogalerie: Úvod

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.