PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu, 8 hod.

Webový link - odkaz na vstup do webináře bude zaslán přihlášeným účastníkům nejpozději 1 den před konáním.

 

Obsah:

OBSAH – anotace: Vzdělávací program umožní sociálním pracovníkům zopakovat si postupy sociální práce s jednotlivcem – případové sociální práce. Uvědomí si, jak efektivně pracovat během jednotlivých fází případové práce. V praktických nácvicích bude trénovat rozlišení práce s klientem formou kontroly a pomoci. Zjistí, jak citlivě mapovat potřeby klienta s ohledem na princip normality. Procvičí, jak motivovat klienta k účasti na řešení své nepříznivé situace pomocí systemického rozhovoru.
CÍLOVÉ KOMPETENCE: Účastník rozvine nástroje potřebné pro case work, zdokonalí se v monitoringu nepříznivé sociální situace klienta. Uvědomí si svou profesní roli, díky které dokáže definovat kdo je držitel problému. Bude schopen vést na člověka orientovaný rozhovor a systemický rozhovor v rámci zjišťování potřeb a očekávání klienta od služby. Bude schopen rozlišit mezi pomocí a péčí a dle toho s klientem stanovit potřebnou míru podpory.

 

akreditace:

akredit.PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu.priloha_688797674_0_2019_71170.pdf (864211)

 

Termíny online webináře:

15.5. + 18.5., oba dva dny od 12:30 – 14 hod. + od 15 – 16:30 hod.
PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu, 8 hod. - jen pro VP a SP.

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: