Supervize a metodické konzultace v roce 2021:

- ceny a styl práce najdete v přílohách -
 
 
Supervize / koučing:
 
 
Metodické konzultace / poradenství ohledně zvyšování kvality služby:
 

 

 

SUPERVIZE JE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU a systematický rozvoj sebereflexe supervidovaných:

Cílem je mj. AHA EFEKT, tedy ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených možností a kompetencí těch, kteří supervizi absolvovali.

Rolí supervizora je prostřednictvím otázek a supervizních / koučovacích postupů ZVYŠOVAT UVĚDOMĚNÍ ČLENŮ TÝMU O JEJICH SITUACI (o možném problému) + facilitovat NALEZENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO POSTUPU ŘEŠENÍ.

PROČ supervizi objednat – příklady DŮVODŮ:

  • Cítíte, že Vaše organizace potřebuje změnu?
  • Dostali jste se v práci s klientem do slepé uličky a nevíte jak dál?
  • Nevíte jak pracovat s klienty?
  • Popř. jsou možnosti práce s klienty málo funkční a opakují se stále stejné situace, např. klienti na nás křičí, občas my na ně…. Nevíme, jak zvládat toulání osob s demencí nebo jak jinak pracovat s lidmi s agresí. Klient pořád manipuluje, atd., atd. ….)
  • Atmosféra na Vašem pracovišti se stává nesnesitelnou a Vy už jste vyčerpali svoje možnosti jak to změnit?
  • Cítíte se ohrožení vyhořením?

Dobrým výsledkem je lepší orientace zaměstnanců v kontextu (práce s klientem nebo celé služby).

 

METODICKÉ KONZULTACE KE STANDARDŮM KVALITY SOC.SL. A DOBRÉ PRAXI SLUŽBY:

Při konzultacích se vždy osvědčilo komunikovat (ideálně s celým týmem) o tom, jak SKUTEČNĚ funguje zaběhlá praxe.

- Role vedení, sociálních pracovníků, co dělají koordinátoři, role KP, náplň práce pečovatelů;

- Jakým stylem běžně pracovníci komunikují s klienty, jak je podporují, pomáhají jim a pečují o ně;

- Daří se jim odlišit kontrolu a přílišné vedení od podpory a pomoci?;

- Respektují vůli klienta? Odlišují, kdy klienta motivují a kdy manipulují?;

- A co přiměřené riziko, umožní ho klientům, pokud chtějí?;

- Jak se jim daří zvládat péči a podporu a komunikaci v zátěžových situacích nebo s lidmi, s kterými je spolupráce obtížná?;

- Co skutečně v práci s klientem zvládají, co a jak a kde píší, jak svým metodikám rozumí, jak přínosně a podpůrně je vnímají, atd.;

A dle toho, co v praxi skutečně funguje, se nastaví metodiky SQSS tak, aby byly přínosné a srozumitelné pro tým, aby byly logicky vzájemně provázané a současně aby korespondovaly i s příslušnou legislativou.